FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 21.09.2018

iskars Oyj Abp MEDDELANDE

21.09.2018 kl. 18:30 EEST
FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 21.09.2018 

Datum 21.09.2018  
Börsaffär Köp  
Aktie FSKRS  
Antal 1 500 st.
Medelpris/aktie 18,1467 EUR
Högsta pris/aktie 18,1800 EUR
Lägsta pris/aktie 18,1000 EUR
Totalt pris 27 220,05 EUR
     

Bolagets innehav av egna aktier 21.09.2018:

  FSKRS  271 305 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka    Janne Tiihonen

För vidare information vänligen kontakta:
Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp 
Koncernkommunikation
Tel. +358 20 439 5031
communications@fiskars.com 
www.fiskarsgroup.com