Ändring i Fiskars Groups ledningsgrupp

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
6.5.2021 kl. 08.30 EEST

 

Ändring i Fiskars Groups ledningsgrupp

Fiskarskoncernen har utsett Jussi Siitonen som ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör. Han kommer till Fiskars Group från Amer Sports, som är ett ledande bolag inom premium-sportartiklar, där han verkat som ekonomidirektör sedan 2011. Jussi tillträder sin post senast den 3.11.2021. Fiskars Groups nuvarande ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör Sari Pohjonen har beslutat att lämna bolaget. För att stöda överföringen av uppgifter, kommer Sari att fortsätta i sin roll tills Jussi tar över.

”Fiskars Group har under de senaste åren genomgått en omvandling till ett integrerat konsumentvarubolag. Då de pågående omstrukturerings- och transformationsprogrammen slutförs år 2021 går bolaget in i en ny fas med ökat fokus på verksamhetens tillväxt. Jag är glad att välkomna Jussi till vårt team. Han har en stark bakgrund från att arbeta med starka varumärken på global nivå. I sin tidigare position har han haft en central roll för att bygga tillväxt, och vi ser att han passar väl in i bolaget.

Jag vill uttrycka min tacksamhet till Sari för hennes enastående arbete på Fiskars Group. Under sin tid som ekonomidirektör har hon haft en central roll när det gäller att omvandla bolaget och skapa nya sätt att arbeta. Under de senaste åren har bolagets lönsamhet förbättrats klart och kapitaleffektiviteten ökat. Förutom rollen som ekonomidirektör har hon tjänstgjort som tillfällig verkställande direktör år 2020. Sari visade exceptionell omställningsförmåga och motståndskraft under de utmanande omständigheterna, samtidigt som hon såg till att teamet levererade enastående resultat. Ännu viktigare är att hon har varit en omtyckt och uppskattad kollega samt en central del av bolaget i flera år”, sade Nathalie Ahlström, verkställande direktör.

”Jag ser fram emot att börja på Fiskars Group, med den enastående portföljen av varumärken. Bolaget är i en spännande fas. Jag är mycket glad över att vara en del av dess framtid, för att utnyttja potentialen på global nivå”, sade Jussi Siitonen.     

“Jag vill tacka bolaget och mina kollegor för tiden på Fiskars. Det har varit intressanta och utmanande tider där vi tillsammans som ett team drivit företaget framåt. Samtidigt ser jag fram emot vad framtiden bär med sig”, sade Sari Pohjonen.

Fiskarskoncernen fortsätter att genomföra sin strategi med ett ökat fokus på tillväxt, i enlighet med de långsiktiga finansiella målen. Kärnan i Fiskars Groups strategi är att stärka den unika portföljen av internationellt älskade varumärken, en ambitiös hållbarhetsagenda samt att ständigt förbättra den digitala konsumentupplevelsen.

Som resultat av denna förändring, är koncernens ledningsgrupps sammansättning fr.o.m. den 3.11.2021 (som senast) följande:  
•    Nathalie Ahlström, verkställande direktör
•    Jussi Siitonen, ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
•    Tina Andersson, direktör, konsumentupplevelser & kommunikation
•    Christian Bachler, EVP, Business Area Vita
•    James Brouillard, EVP, Business Area Terra
•    Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
•    Johan Hedberg, direktör, försäljning
•    Niklas Lindholm, HR-direktör
•    Peter Cabello Holmberg, direktör för digital utveckling
•    Tuomas Hyyryläinen, EVP, Business Area Crea
•    Päivi Timonen, chefsjurist

Bild och CV av Jussi finns på: https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning/ledningsgruppen  

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com, tel +358 40 097 1842
Kristian Tammela, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.