Ändringar i Fiskars finansiella rapportering år 2017

Fiskars Oyj Abp  
Börsmeddelande 
23.12.2016 kl. 9.00 EET

Ändringar i Fiskars finansiella rapportering år 2017

Publiceringsdatum för Fiskars Oyj Abp:s delårsrapporter januari–mars och januari–september har ändrats. Tidigare annonserade publiceringsdatum var 3.5.2017 och 1.11.2017. 

Fiskars publicerar sina finansiella rapporter i 2017 enligt följande: 

– Bokslutskommuniké för 2016: 8.2.2017
– Delårsrapport januari–mars: 28.4.2017
– Halvårsrapport januari–juni: 1.8.2017
– Delårsrapport januari–September: 31.10.2017

Årsredovisningen för 2016
Årsredovisningen för år 2016 publiceras på bolagets webbplats i vecka 7.

Bolaggstämman
Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma kommer att hållas i Helsingfors 9.3.2017.

Fiskars finansiella rapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Koncernkommunikation

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på våra hemsidor www.fiskarsgroup.com