Beslut av koncernskattecentralens skatterättelsenämnd gällande Fiskars Oyj Abp:s begäran om omprövning – bolaget yrkar på rättelse

Fiskars Corporation
Börsmeddelande
26.3.2019 kl. 12.00 EET

Beslut av koncernskattecentralens skatterättelsenämnd gällande Fiskars Oyj Abp:s begäran om omprövning – bolaget yrkar på rättelse
Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd har lämnat oförändrat beslutet om efterbeskattning på basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014, enligt vilket Fiskars Oyj Abp ålades att betala tillsammans 28,3 milj. euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning. Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003.

”Vi är besvikna på skatterättelsenämndens beslut och anser det vara obefogat. Vi kommer att ansöka om ändring i beslutet och överklaga till förvaltningsdomstolen”, sade Fiskars Groups ekonomidirektör Sari Pohjonen.

Efterbeskattningsbeslutet ledde till ett negativt kassaflöde på 28,3 milj. euro under det tredje kvartalet år 2016. Fiskars Group har uppgett om den pågående skatterevisionen i tidigare delårsrapporter samt bokslutskommunikéer. Tillsammans med sina externa konsulter anser bolaget fortfarande att beslutet är obefogat och bokför därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor