Fiskars aktier som emitterats som fusionsvederlag till Agrofins aktieägare upptagits till offentlig handel

FISKARS AKTIER SOM EMITTERATS SOM FUSIONSVEDERLAG TILL AGROFINS AKTIEÄGARE
UPPTAGITS TILL OFFENTLIG HANDEL 

Fiskars Oyj Abp:s aktier som emitterats som fusionsvederlag till Agrofin Oy
Ab:s aktieägare, sammanlagt 11 863 964 aktier, har blivit upptagna till
offentlig handel idag. 

Samtidigt har ogiltigförklaringen av de 11 863 964 aktier i Fiskars som
övergått till bolaget i samband med fusionens verkställande registrerats hos
handelsregistret. 

Fiskars totala antal aktier är nu 82 023 341 aktier. Aktiernas handelskod är
FIS1V och ISIN-kod är FI0009000400. 


Mer information:
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De
övriga segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är
Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet
anställda 
är cirka 4 000 personer.

www.fiskars.fi