Fiskars andra kvartal 2012: Jämn utveckling och stabila framsteg i genomförandet av strategin

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport januari – juni 2012  2.8.2012 kl. 08.30 EET
 

Andra kvartalet 2012 i korthet:

 • Omsättningen var stabil på 201,1 miljoner euro (Q2 2011: 200,6)
 • Den jämförbara omsättningen (valutaneutral och exklusive Silva) minskade med 1 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4 % till 19,7 miljoner euro (19,0)
 • Resultatet per aktie var 1,33 euro (0,30); inklusive 1,06 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 miljoner euro (8,2, vilket påverkades negativt av en 8,2 miljoner högre skatteinnehållning på dividender)
 • Utsikterna för år 2012 är oförändrade: omsättningen för helåret och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur förväntas ligga på samma nivå som under 2011
   

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Det är positivt att se att vår portfölj klarar sig bra i svagare ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Det är det tydligt att riskerna som sammanhänger med både den ekonomiska osäkerheten och marknadsutvecklingen har ökat sedan det första kvartalet och dessutom i Europa har detaljhandeln inom trädgårdsområdet drabbats av dåligt väder. Ändå har vi haft en stabil utveckling och levererat ett bra resultat för det andra kvartalet.

Fiskars strategiska förändring forsätter konsekvent. Under rapportperioden har vårt femåriga investeringsprogram fortskridit som planerat och vi tog flera andra viktiga steg i strategiutförandet. De innefattade bland annat etablering av ett gemensamt servicecenter för ekonomitjänster och en ny, förstärkt försäljningsorganisation för EMEA-området.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q2 2012 Q2 2011 Förändr. Q1−Q2 2012 Q1−Q2 2011 Förändr. 2011
Omsättning 201,1 200,6 0 % 389,5 389,9 0 % 742,5
Rörelseresultat (EBIT) 19,7 19,0 4 % 36,8 35,3 4 % 52,8
Andel av intresseföretagets resultat 8,5 10,6 -19 % 18,3 21,7 -16 % 42,7
Förändring i värdet på skogsbeståndet 0,8 -0,2   0,3 -0,7   -1,0
Resultat före skatt* 116,0 28,6 306 % 140,6 123,5 14 % 161,8
Periodens resultat* 108,7 24,2 349 % 128,7 116,1 11 % 156,3
Resultat per aktie, euro** 1,33 0,30 349 % 1,57 1,42 11 % 1,91
Eget kapital/aktie, euro       7,74 6,16 26 % 6,77
Kassaflöde från löpande verksamhet*** 18,8 8,2 129 % 32,9 40,2 -18 % 107,4
Soliditet, %       64 % 53 %   59 %
Nettogearing, %       8 % 43 %   27 %
Investeringar 7,7 5,1 50 % 12,4 10,3 21 % 24,7
Personalantal (FTE) i genomsnitt 3 384 3 714 -9 % 3 381 3 677 -8 % 3 545

*Inklusive en engångsvinst på cirka 87,0 miljoner euro från försäljningen av Wärtsiläaktier Q2 2012 och en engångsvinst på 69,8 miljoner euro från försäljningen av Wärtsiläaktier Q1 2011
** Inklusive 1,06 euro från försäljningen av Wärtsiläaktier Q2 2012 och 0,85 Q1 2011
***I summan ingår Wärtsilädividender på 26,8 miljoner euro Q1 2012 (40,9)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för andra kvartalet hålls kl. 10.00 den 2 augusti 2012. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Tillförordnad ekonomidirektör Jyri Virrantuomi, tel. +358 204 39 5704

   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och koncernen har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com