Fiskars, andra kvartalet 2013: Gott rörelseresultat, ny fart på försäljningen efter trög början på året

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport 1 januari–30 juni 2013            2 augusti 2013    kl. 08.30 EET

Andra kvartalet 2013 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 8 % till 217,6 milj. euro (Q2 2012: 201,1)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser och justerat för förvärvet av Royal Copenhagen, var omsättningen på samma nivå som år 2012
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 32 % till 26,1 milj. euro (19,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 41 % till 27,8 milj. euro (19,7)
 • Vinst per aktie uppkom till 0,33 euro (1,33, inklusive 1,06 euro per aktie för försäljningen av Wärtsiläaktier)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15,4 milj. euro (18,8)
 • Utsikterna för år 2013 är oförändrade: omsättningen för helåret 2013 och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur väntas ligga över nivåerna 2012.

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

 “Jag är stolt över Fiskars utveckling under årets andra kvartal. Vi fick ny fart på försäljningen i våra kärnträdgårdskategorier efter en svag början på året och vårt affärsområde Hem skapade tillväxt trots ett besvärligt marknadsläge. Royal Copenhagen har visat sig passa utmärkt in i vår strategi och fortsatte att prestera väl.

Fiskars rörelseresultat utan poster av engångsnatur var 27,8 milj. euro, bolagets bästa kvartalsresultat någonsin, tack vare en kombination av starka försäljningsinsatser, framgångsrik inventariehantering, operativ effektivitet och en lyckad produktmix. För att konsekvent fortsätta vår strategiska omvandling har vi lanserat ett omstruktureringsprogram för EMEA-regionen för att optimera Fiskars säljverksamhet och hela leveranskedjan.

Våra utsikter för hela året är oförändrade och vi väntar oss att både försäljning och rörelseresultat utan poster av engångsnatur kommer att öka. Under årets andra hälft kommer de ändringar i produktionen och ibruktagandet av gemensamma system och processer som vi tillkännagivit tidigare att tillfälligt påverka verksamhetens effektivitet negativt och öka våra utgifter.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 2013 Q1-Q2 2012 Förändr. 2012
Omsättning 217,6 201,1 8 % 408,0 389,5 5 % 747,8
Rörelseresultat (EBIT)* 26,1 19,7 32 % 40,6 36,8 10 % 63,9
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 27,8 19,7 41 % 44,4 36,8 21 % 63,1
Andel av intresseföretagets resultat 10,3 8,5 20 % 19,6 18,3 7 % 47,8
Förändring i värdet på biologiska tillgångar 0,3 0,8 -62 % 0,6 0,3 73 % 5,6
Resultat före skatt* 35,9 116,0 -69 % 60,7 140,6 -57 % 200,4
Periodens resultat* 27,2 108,7 -75 % 48,1 128,7 -63 % 178,9
Vinst per aktie, euro 0,33 1,33 -75 % 0,59 1,57 -63 % 2,18
Eget kapital/aktie, euro       7,28 7,74 -6 % 7,56
Kassaflöde från den löpande verksamheten** 15,4 18,8 -18 % 17,4 32,9 -47 % 95,0
Soliditet, %       57 % 64 %   66 %
Nettogearing, %       34 % 8 %   12 %
Investeringar 10,2 7,7 33 % 20,3 12,4 64 % 32,8
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 126 3 384 22 % 4 103 3 381 21 % 3 364

* Inkl. en engångsomstruktureringskostnad på 2,1 milj. euro för flyttning av Fiskars Sweden Q1 2013, och på 1,7 milj. euro för glasfabrikerna och affärsområdet Hem Q2 2013 samt en engångsvinst på 87,0 milj. euro för försäljningen av Wärtsiläaktier Q2 2012
** Inklusive Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro Q1 2013 (26,8)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets andra kvartal hålls den 2 augusti 2013 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054
   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och koncernen har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com