FISKARS ÅRLIG SAMMANSTÄLLNING 2008

FISKARS ÅRLIG SAMMANSTÄLLNING 2008                       

Fiskars Oyj Abp har i dag i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 2 kap 10 c §
publicerat sin årliga sammanställning av den information som offentliggjordes  
under räkenskapsåret 2008.                           

Årssammanställningen finns att läsa på Fiskars internet-sidor www.fiskars.fi.  

Mer information:                                
informationschef Nora Malin, tel. +358 9 6188 6250               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars grundades år 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade     
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer.            

www.fiskars.fi