Fiskars återinför utsikter för 2020, förväntar sig att jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
13.10.2020 at 08.30 (EEST)

Fiskars återinför utsikter för 2020, förväntar sig att jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019
Fiskars Oyj Abp drog den 19.3.2020 tillbaka sina utsikter för 2020 på grund av Covid-19-pandemins inverkan. Fiskars återinför nu sina utsikter och förväntar sig att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019.

“Trots den utmanande verksamhetsomgivningen har bolagets utveckling under årets tredje kvartal varit positiv, speciellt mot slutet av kvartalet. De gynnsamma väderleksförhållandena samt utökad distribution har ökat försäljningen av trädgårds- och bevattningsprodukter. Därtill har försäljningen av saxar och pysselprodukter ökat. Med de snabba och beslutsamma åtgärder vi gjort under årets lopp har vi lyckats betjäna våra kunder väl samt minska på kostnader och genomföra andra tillfälliga sparåtgärder. Trots att synligheten är svag, förväntar vi oss efter den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet, att jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019”, sade Sari Pohjonen, tillfällig verkställande direktör.

Det finns ännu markant osäkerhet gällande resten av året och Covid-19-pandemin utgör en betydande risk för helårsprestationen. För bolaget är årets sista kvartal typiskt det säsongsmässigt viktigaste, speciellt för Vita-verksamheten. Pandemin kan påverka bolagets verksamhetsomgivning på många sätt, bl.a. genom begränsningar av rörlighet, att affärer stängs, behov av att hålla avstånd samt förändringar i konsumenternas förtroende. Verksamhetsomgivningen är instabil och konsumentefterfrågan under det fjärde kvartalet påverkar försäljningens utfall speciellt under gåvosäsongen. Under de senaste åren har den egna kanalen, alltså de egna affärerna och e-handeln, stått för ca en tredjedel av den årliga omsättningen.

Bolagets affärsverksamhet påverkas därtill av andra osäkerhetsfaktorer, så som möjliga förändringar i tullavgifter. Ändringar i valutakurser kan ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

En mer detaljerad beskrivning av möjliga risker och osäkerhetsfaktorer, speciellt gällande pandemin, finns på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com samt i stycket för Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer i bolagets halvårsrapport, som publicerades den 30.7.2020.

Fiskars delårsrapport för januari-september 2020 publiceras den 30.10.2020

Utsikterna för år 2020:
År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019.

 

Sari Pohjonen
Tillfällig verkställande direktör

FISKARS OYJ ABP
 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor