Fiskars Delårsrapport 1.1. - 31.3.2011

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport 5.5.2011 kl. 8.30 EET

Första kvartalet 2011 i korthet:

  • Omsättningen steg med 11 % till 189,3 milj. euro (Q 2010: 170,0)
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30 % till 16,4 milj. euro (12,6)
  • Resultatet per aktie var 1,12 euro (0,16); inklusive en engångsvinst på 0,85 euro per aktie från försäljning av Wärtsilä-aktier
  • Kassaflödet från löpande verksamhet var 32,0 milj. euro (13,4)
  • Utsikterna för år 2011 uppdateras med en ökning i rörelseresultatet: Fiskars omsättning och rörelseresultat för hela året 2011 utan poster av engångsnatur förutspås öka jämfört med år 2010. (Utsikterna tidigare: Fiskars omsättning år 2011 väntas vara högre än nivån år 2010, och rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur väntas vara på samma nivå som år 2010.)

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Fiskars gjorde igen ett starkt kvartal i och med att vår fokus och vår ökade effektivitet resulterade i fortsatt tillväxt i fråga om både omsättning och rörelseresultat. I synnerhet Garden-verksamheten presterade väl under kvartalet och fortsatte sina investeringar i varumärken, marknadsföring och utveckling av nya produkter. Jag är också nöjd med den betydande prestationsförbättring som har skett i vår båtverksamhet; som har åtnjutit en tydlig återhämtning.

Det goda resultatet under årets första kvartal drevs i första hand av försäljning till handeln. Hur de nästa kvartalen ser ut beror på efterfrågan bland konsumenter och åtgången inom handeln. På basis av den starka början på året uppdaterar vi våra utsikter i fråga om rörelseresultatet för hela året.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q1 2011 Q1 2010 Ändr., % 2010
Omsättning 189,3 170,0 11 % 715,9
Rörelseresultat (EBIT) 16,4 12,6 30 % 49,1
Andel av intresseföretagets resultat 11,2 5,5 104 % 65,9
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,6 -0,6   -2,2
Resultat före skatt* 94,9 15,7 503 % 106,7
Periodens resultat* 91,8 12,9 613 % 94,3
Resultat/aktie, euro 1,12 0,16   1,15
Eget kapital/aktie, euro 5,90 5,93   6,76
Kassaflöde från löpande verksamhet** 32,0 13,4   92,6
Soliditet, % 51 % 51 %   57 %
Nettogearing, % 46 % 53 %   36 %
Investeringar 5,1 2.5 102 % 18,6
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 3 640 3 558 2 % 3 612

* I resultatet ingår en engångsvinst på 69,8 milj. euro från försäljningen av Wärtsilä-aktier under Q1 2011
**I summan ingår Wärtsilädividender på 40,9 milj. euro (29,5) under Q1 2011

Presskonferens:
Det ordnas en presskonferens för analytiker och journalister den 5 maj 2011 klockan 10.00 angående resultatet för årets första kvartal. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

Ny process i informationsgivningen

Fiskars har tagit i bruk en ny procedur för informationsgivning i enlighet med Finansinspektionens standard 5.2b och publicerar sin delårsrapport bifogad till denna sammanfattning. Den kompletta rapporten är bifogad som pdf-fil till detta börsmeddelande och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder.

www.fiskarsgroup.com