FISKARS EKONOMISKA INFORMATION ÅR 2008

FISKARS EKONOMISKA INFORMATION ÅR 2008


Fiskars Oyj Abp publicerar år 2008 tre delårsrapporter:

- en delårsrapport för januari-mars 8.5.2008
- en delårsrapport januari-juni 6.8.2008
- en delårsrapport januari-september 31.10.2008

Bokslutskommunikén för år 2007 publiceras den 14 februari 2008.

Den ordinarie bolagsstämman hålles den 25 mars 2008.

Årsredovisningen 2007 publiceras vecka 12.

Resultatrapporterna finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Fiskars
webbsajt www.fiskars.fi.


Leena Kahila-Bergh
informationsdirektör