FISKARS EKONOMISKA PUBLIKATIONER ÅR 2009

FISKARS EKONOMISKA PUBLIKATIONER ÅR 2009                    

Fiskars Oyj Abp:s bokslutskommuniké för 2008 publiceras den 13 februari 2009.  
Årsredovisningen utkommer vecka 11.                       

Den ordinarie bolagsstämman har planerats att hålla den 16 mars 2009 i     
Helsingfors. Styrelsen kallar bolagsstämman senare.               

Fiskars publicerar år 2009 tre delårsrapporter enligt följande tidtabell:    
- Delårsrapport januari-mars 6.5.2009                      
- Delårsrapport januari-juni 6.8.2009                      
- Delårsrapport januari-september 4.11.2009                   

Resultatrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska, och de är också 
tillgängliga på Fiskars internet-sidor www.fiskars.fi.             

Mer information:                                
informationschef Nora Malin, tel. +358 9 6188 6250               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars grundades år 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade     
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. www.fiskars.fi    

www.fiskars.fi