Fiskars ekonomiska publikationer år 2011

FISKARS EKONOMISKA PUBLIKATIONER ÅR 2011

Fiskars Oyj Abp:s bokslutskommuniké för 2010 publiceras den 9 februari, 2011.
Årsredovisningen utkommer i online version vecka 8 och i pappersversion vecka
10. 

Den ordinarie bolagsstämman har planerats att hålla den 16 mars 2011 i
Helsingfors. Styrelsen kallar bolagsstämman senare. 

Fiskars publicerar år 2011 tre delårsrapporter enligt följande tidtabell:
- Delårsrapport januari-mars 5.5.2011
- Delårsrapport januari-juni 5.8.2011
- Delårsrapport januari-september 27.10.2011

Resultatrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska, och de är också
tillgängliga på Fiskars internet-sidor www.fiskarsgroup.com. 

Mer information:
informationschef Anu Ilvonen, 
tel. +358 204 39 5446 
e-post: anu.ilvonen@fiskars.com


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör


Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård
och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella
varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars
grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål
för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj.
euro och koncernen har cirka 3 500 anställda i över 20 länder. 

www.fiskarsgroup.com