Fiskars ekonomiska publikationer och bolagsstämma år 2012

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  9.12.2011 kl. 9.00 EET

Fiskars Oyj Abp publicerar 2012 sina resultatrapporter enligt följande tidtabell:

  • Bokslutskommuniké för 2011 9.2.2012
  • Delårsrapport januari–mars 3.5.2012
  • Delårsrapport januari–juni 2.8.2012
  • Delårsrapport januari–september 1.11.2012

Årsredovisningen för år 2011 utkommer i elektroniskt format vecka 8 och i pappersformat vecka 10.

Bolagsstämman kommer att hållas i Helsingfors den 15 mars 2012 kl. 15.00. Styrelsen kallar bolagsstämman vid ett senare datum.  En aktieägare som vill få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman bör skicka sitt yrkande till bolagets styrelse skriftligt senast den 12 januari 2012 till Fiskars Oyj Abp, Styrelsen, PB 130, 00561 Helsingfors.

Fiskars resultatrapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns även tillgängliga på Fiskars webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
informationschef Anu Ilvonen
tel. +358 204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com