Fiskars ekonomiska publikationer och bolagsstämma år 2013

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  13.12.2012 kl. 9.00 EET

Fiskars Oyj Abp publicerar 2013 sina resultatrapporter enligt följande tidtabell:

– Bokslutskommuniké för 2012 7.2.2013

– Delårsrapport januari–mars 3.5.2013

– Delårsrapport januari–juni 2.8.2013

– Delårsrapport januari–september 1.11.2013

Årsredovisningen för år 2012 utkommer i elektroniskt format vecka 8.

Bolagsstämman kommer att hållas i Helsingfors den 14 mars 2013 kl. 15.00. Styrelsen kallar bolagsstämman vid ett senare datum.  En aktieägare som vill få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman bör skicka sitt yrkande till bolagets styrelse skriftligt senast den 10 januari 2013 till Fiskars Oyj Abp, Styrelsen, PB 130, 00561 Helsingfors.

Fiskars resultatrapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns även tillgängliga på Fiskars webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
informationschef Anu Ilvonen
tel. +358 204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com