Fiskars ekonomiska publikationer och bolagsstämma år 2015

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  31.10.2014 kl. 9.00 EET

Fiskars Oyj Abp publicerar 2015 sina resultatrapporter enligt följande tidtabell:

  • Bokslutskommuniké för 2014 6.2.2015
  • Delårsrapport januari–mars 30.4.2015
  • Delårsrapport januari–juni 29.7.2015
  • Delårsrapport januari–september 28.10.2015

Resultatrapporter publiceras cirka kl. 8.30. Årsredovisningen för år 2014 utkommer i elektroniskt format vecka 8.

Bolagsstämman kommer att hållas i Helsingfors den 12 mars 2015 kl. 15.00. Styrelsen kallar bolagsstämman vid ett senare datum.  En aktieägare som vill få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman bör skicka sitt yrkande till bolagets styrelse skriftligt senast den 9 januari 2015 till Fiskars Oyj Abp, Styrelsen, PB 130, 00561 Helsingfors.

Fiskars resultatrapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns även tillgängliga på Fiskars webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen, tfn +358 204 39 5446

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365