Fiskars finansiella rapportering och bolagsstämma år 2018

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
31.10.2017 kl. 9.00 EET

Fiskars finansiella rapportering och bolagsstämma år 2018
Fiskars Oyj Abp publicerar sina finansiella rapporter i 2018 enligt följande:

– Bokslutskommuniké för 2017: 7.2.2018
– Delårsrapport januari–mars: 27.4.2018
– Halvårsrapport januari–juni: 1.8.2018
– Delårsrapport januari–September: 31.10.2018

Årsredovisningen för 2017
Årsredovisningen för år 2017 publiceras på bolagets webbplats i vecka 8.

Bolaggstämman
Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma kommer att hållas i Helsingfors 14.3.2018.

Fiskars finansiella rapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på våra hemsidor www.fiskarsgroup.com