Fiskars förnyar koncernens ledningsgrupp och förenklar ledningsstrukturen

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
11.1.2018 kl. 8.00 EET   

Fiskars förnyar koncernens ledningsgrupp och förenklar ledningsstrukturen   

Fiskars förnyar och utökar koncernens ledningsgrupp. Samtidigt kommer Fiskars att avveckla den utvidgade ledningsgruppen och koncernkontoret i syfte att förenkla företagets ledningsstruktur.

Fiskars har idag utsett Ulla Lettijeff (diplomingenjör) till direktör, SBU Living och medlem i koncernens ledningsgrupp. Ytterligare kommer Fiskars att utse en tillväxtdirektör till koncernens ledningsgrupp. Fiskars har också utsett följande nya medlemmar till koncernens ledningsgrupp: direktören för leveranskedjan Risto Gaggl (diplomingenjör), chefsjurist Päivi Timonen (jur. kand., VH) och direktören för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi (ekon.mag.). Fiskars har också utsett Sari Pohjonen som ställföreträdande verkställande direktör.

Operativa direktören Teemu Kangas-Kärki, HR-direktör Nina Ariluoma och direktören för SBU Living Ulrik Garde Due kommer att lämna företaget för att ägna sig åt nya karriärmöjligheter. Nina Ariluoma fortsätter i sin roll som HR-direktör till slutet av mars 2018. Fiskars inleder rekryteringsprocessen för tillväxtdirektören och för en ny HR-direktör.

Förändringarna träder i kraft omedelbart. Efter förändringarna består Fiskarskoncernens ledningsgrupp av nio medlemmar:

  • Jaana Tuominen, verkställande direktör
  • Sari Pohjonen, ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör
  • Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
  • Ulla Lettijeff, direktör, SBU Living
  • Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar
  • Päivi Timonen, chefsjurist
  • Paul Tonnesen, direktör, SBU Functional
  • Nina Ariluoma HR-direktör (fram till 31.3.2018, efterträdare utses senare)
  • Tillväxtdirektör, utses senare.

“I fortsättningen kommer Fiskars att istället för tre olika ledningsgruppsfunktioner ha en ledningsgrupp för koncernen. Detta förväntas klargöra beslutsfattandet och snabba upp verksamheten. Samtidigt förstärker vi rollen och syftet för koncernens ledningsgrupp och introducerar nya viktiga funktioner och kompletterande kompetenser till ledningsgruppen. Vi kommer också att inleda sökandet efter en tillväxtdirektör, som kommer att ansvara för koncernens strategi, centrala tillväxtprojekt och för utvecklingen av koncernens varumärken”, sade Fiskarskoncernens verkställande direktör, Jaana Tuominen.

Ulla Lettijeff har mer än 20 års erfarenhet av internationell affärsverksamhet. Hon har tidigare arbetat för Nokia under åren 1994–2011, varefter hon startade sin egen konsultbyrå. Ulla började arbeta på Fiskars år 2014 och fungerar för tillfället som direktör för leveranskedjan i SBU Living. Risto Gaggl kom till Fiskars år 2011 från Elcoteq, där han jobbade under åren 2001–2011 i olika ledande befattningar. Maija Taimi kom till Fiskars år 2015 från Nokia Abp, där hon arbetade åren 2012–2015, senast som chef för koncernkommunikation. Päivi Timonen kom till Fiskars år 2014 från Elektrobit Oyj, där hon arbetade under åren 2002–2014 som chefsjurist. Ulla Lettijeff, Risto Gaggl, Maija Taimi och Päivi Timonen kommer att rapportera till verkställande direktör Jaana Tuominen. 

“Teemu Kangas-Kärki har under sina tio år hos Fiskars haft en central roll i företaget, inte minst som tillfällig verkställande direktör under det föregående året. Teemu har haft en betydande roll i företagets transformation och i introducerandet av nya tillvägagångssätt. Jag tackar honom varmt för hans bidrag till företaget”, sade Paul Ehrnrooth, Fiskarskoncernens styrelseordförande.   

”Jag tackar Nina Ariluoma och Ulrik Garde Due för deras tid på Fiskars och för deras viktiga insats i utvecklandet av företagets verksamhet”, sade Jaana Tuominen.   

Ytterligare information om ledningsgruppens nya medlemmar finns på Fiskarskoncernens websida https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning.

  

FISKARS OYJ ABP
 

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

Media- och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com   

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com