Fiskars första kvartal 2012: God utveckling och förbättrat rörelseresultat

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport januari – mars 2012  3.5.2012 kl. 08.30 EET

Första kvartalet 2012 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 1 % till 188,3 miljoner euro (Q1 2011: 189,3)
 • Jämförbar omsättning (i jämförbara valutakurser och justerad för avyttringen av Silva) ökade med 1%
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5 % till 17,1 milj. euro (16,4)
 • Resultatet per aktie var 0,24 euro (1,12, inklusive en engångsvinst på 0,85 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier i februari 2011)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,1 milj. euro (32,0)
 • Utsikterna för år 2012 är oförändrade: omsättningen och rörelseresultatet för helåret utan poster av engångsnatur förväntas vara på samma nivå som under 2011
 • Den 24 april 2012 ingick Fiskarskoncernen och Investor AB ett samarbete för skapa en stark långsiktig ägare i Wärtsilä Oyj Abp

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Fiskars levererade ett bra resultat första kvartalet, i och med att en förbättrad operativ effektivitet bidrog till ett bättre rörelseresultat. Vår kärnverksamhet utvecklades bra, och den redovisade omsättningen nådde 2011 års nivåer även om efterfrågan på snöredskap var ovanligt hög under jämförelseperioden och Silva fortfarande var en del av koncernen då.

Trädgårdskategorierna fortsatte att växa i Europa och affärsområdet Garden är väl positionerat för ytterligare tillväxt även i Amerika, där detaljhandlarna under första kvartalet fortfarande arbetade med att sälja av stora varulager från i fjol.

Det gläder mig att affärsområdet Homes nya produktlanseringar har tagits emot väl, och affärsområdet kunde öka omsättningen trots besvärliga marknadsförhållanden. Vår verksamhet inom skola, kontor och hobby utvecklades mycket bra och utnyttjar den växande hobbytrenden.

Under första kvartalet tog vi ytterligare steg mot att stärka distributionen på nyckelmarknader i Centraleuropa. Vi gjorde också ytterligare framsteg i att förtydliga vår karta och bygga upp organisationen för att snabba upp tillväxten i EMEA inom alla verksamhetsområden. Vårt vägval är tydligt och konsekvent, och vi fortsätter att utvecklas mot morgondagens Fiskars – ett företag i världsklass.

I april ingick Fiskarskoncernen och Investor AB ett samarbete för skapa en även starkare engagerad ägare i Wärtsilä. Transaktionen gynnar Fiskars aktieägare samt förstärker vidare bolagets finansiella position och därmed underlättar vår förmåga att växa både organiskt och genom förvärv.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q1 2012 Q1 2011 Förändring 2011
Omsättning 188,3 189,3 -1 % 742,5
Rörelseresultat (EBIT) 17,1 16,4 5 % 52,8
Omsättning utan poster av engångsnatur 17,1 16,4 5 % 62,1
Andel av intresseföretagets resultat 9,8 11,2 -12 % 42,7
Förändring i värdet på skogsbeståndet -0,4 -0,6   -1,0
Resultat före skatt* 24,5 94,9 -74 % 161,8
Periodens resultat* 20,0 91,8 -78 % 156,3
Resultat/aktie, euro 0,24 1,12 -78 % 1,91
Eget kapital/aktie, euro         6,38 5,90 8 % 6,77
Kassaflöde från löpande verksamhet** 14,1 32,0 -56 % 107,4
Soliditet, % 55 % 51 %   59 %
Nettogearing, % 37 % 46 %   27 %
Investeringar 4,7 5,1 -8 % 24,7
Personalantal (FTE) i genomsnitt 3 377 3 640 -7 % 3 545

* I resultatet ingår en engångsvinst på 69,8 milj. euro från försäljningen av Wärtsilä-aktier under Q1 2011
**I summan ingår Wärtsilädividender på 26,8 miljoner euro under Q1 2012 (40,9)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com

Presskonferens:

Det ordnas en presskonferens för analytiker och journalister den 3 maj 2012 klockan 10.00 angående resultatet för årets första kvartal. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Tillförordnad ekonomidirektör Jyri Virrantuomi, tel. +358 204 39 5704
   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och koncernen har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com