Fiskars, första kvartalet 2013: Sen vår anledningen till trög start på året

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport 1 januari–31 mars 2013         3 maj 2013    kl. 08.30 EET

Första kvartalet 2013 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 1 % till 190,4 milj. euro (Q1 2012: 188,3)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser och justerat för förvärvet av Royal Copenhagen, minskade omsättningen med 7 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 % till 14,6 milj. euro (17,1)
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur minskade med 3 % till 16,6 milj. euro
 • Vinst per aktie uppkom till 0,25 euro (0,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 2,1 milj. euro (14,1)
 • Utsikterna för år 2013 är oförändrade: omsättningen för helåret 2013 och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur väntas ligga över nivåerna 2012.

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”På många av våra huvudmarknader var trafiken i butikerna svag och konsumenternas efterfrågan låg under första kvartalet. Försäljningen av trädgårdsprodukter påverkades starkt av det ovanligt kalla vädret och den försenade våren i både Europa och Nordamerika, vilket ledde till att inledningen på året var en besvikelse anseende försäljningen.

Jämfört med den totala trädgårdsmarknaden var Fiskars resultat ändå bra och företaget stärkte sin ställning. Vi ska nu fokusera på att göra det bästa av den ovanligt korta vårsäsongen och säkra försäljningen av trädgårdsprodukter för resten av året.  

Om man tar hänsyn till den besvärliga detaljhandelssituationen kan vi glädja oss åt att vårt affärsfokus och vår operativa effektivitet hjälpte oss att leverera ett stabilt rörelseresultat för kvartalet. Det glädjer mig också att se att många av våra varumärken har ökat sina marknadsandelar och ökat försäljningen trots en besvärlig marknad. Det nyligen förvärvade Royal Copenhagen utvecklades bra och enligt förväntningarna. Efter förvärvet ökade fjärde kvartalets vikt både vad gäller helårsförsäljningen och resultatet, på grund av normala säsongsvariationer för hemprodukter. 

Vi behåller utsikterna för 2013 oförändrade och förväntar oss att omsättningen och rörelseresultatet för hela året exklusive poster av engångsnatur ökar.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändring 2012
Omsättning 190,4 188,3 1 % 747,8
Rörelseresultat (EBIT)* 14,6 17,1 -15 % 63,9
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 16,6 17,1 -3 % 63,1
Andel av intresseföretagets resultat 9,4 9,8 -5 % 47,8
Förändring i värdet på biologiska tillgångar 0,3 -0,4   5,6
Resultat före skatt** 24,9 24,5 1 % 200,4
Periodens resultat** 20,9 20,0 4 % 178,9
Vinst per aktie, euro 0,25 0,24 4 % 2,18
Eget kapital/aktie, euro         7,06 6,38 11 % 7,56
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,1 14,1 -85 % 95,0
Soliditet, % 55 % 55 %   66 %
Nettogearing, % 36 % 37 %   12 %
Investeringar 10,1 4,7 114 % 32,8
Personal (FTE), i genomsnitt 4 081 3 377 21 % 3 364

* Inklusive en engångskostnad för omstrukturering på 2,1 milj. euro avseende flyttning av Fiskars Sweden
** Inklusive Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro första kvartalet 2013 (26,8)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:

En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets första kvartal hålls den 3 maj 2013 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054
   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och koncernen har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com