Fiskars, första kvartalet 2014: Utmanande start på året

Fiskars Oyj Abp  Delårsrapport      6 maj 2014     kl. 08.30 EET

Första kvartalet 2014 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 3 % till 184,1 milj. euro (första kvartalet 2013: 190,4)
 • Räknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 1 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 44 % till 8,2 milj. euro (14,6)
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur minskade med 23 % till 12,8 milj. euro (16,6)
 • Omstruktureringskostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet var 4,2 milj. euro (2,1)
 • Resultatet per aktie var 0,14 euro (0,25)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 milj. euro (2,1)
 • Utsikterna för år 2014 oförändrade: omsättningen för helåret förväntas hamna på samma nivå som 2013 och rörelseresultatet exkl. poster av engångsnatur på samma nivå eller något under nivån för 2013

 Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

Fiskars försäljning under det första kvartalet påverkades av ogynnsam valutautveckling på flera marknader. Koncernomsättningen minskade med 6,3 milj. euro av vilket inte mindre än 4,9 milj. euro berodde på försämrade valutakurser. Valutakurser kan även ha en betydande inverkan på Fiskars helårsförsäljning. Affärsområdena Hem och Trädgård hade goda förutsättningar för en stark inledning på året, men fick kämpa med produkttillgänglighetsproblem i Europa och kallt väder i USA. Tillväxten för affärsområdet Hem gynnades av tidigare timing av starka produktlanseringar. Trädgård nådde samma försäljning som året innan, även om första kvartalet 2013 var ovanligt svagt.

I Amerika var resultatet för Uteliv en besvikelse. Vi måste försäkra oss om att våra kunder får den service vårt varumärke står för, och att återuppbygga klassledande relationer med våra viktiga partners inom handeln är nu av högsta prioritet för Uteliv under dess nya ledning som påbörjat sitt arbete i mars. Det kommer dock att ta tid att återfå det momentum vi förlorade under det första kvartalet.

Vårt rörelseresultat för kvartalet påverkades hårt av minskade volymer inom Uteliv och omstruktureringsprogrammet EMEA 2015. Även exklusive poster av engångsnatur var lönsamheten otillfredsställande, och vi kommer att vidta beslutsamma åtgärder, både för att öka försäljningen samt för att minska kostnaderna. Vi är övertygade om att vårt strategiarbete ger resultat och våra förväntningar för 2014 är oförändrade: omsättningen för helåret förväntas hamna på samma nivå som 2013 och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur förväntas hamna på 2013 nivå eller något under.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändring 2013
Omsättning 184,1 190,4 -3 % 798,6
Rörelseresultat (EBIT)* 8,2 14,6 -44 % 61,0
Poster av engångsnatur* -4,6 -2,1 118 % -12,8
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 12,8 16,6 -23 % 73,8
EBITDA utan poster av engångsnatur 19,2 22,1 -13 % 98,1
Andel av intresseföretagets resultat 7,9 9,4 -15 % 50,8
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,2 0,3   0,7
Resultat före skatt* 14,6 24,9 -41 % 108,3
Periodens resultat* 11,9 20,9 -43 % 94,0
Resultat/aktie, euro 0,14 0,25 -43 % 1,14
Eget kapital/aktie, euro       7,20 7,06 2 % 7,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten** 6,6 2,1 214 % 81,0
Soliditet, % 57 % 55 %   61 %
Nettogearing, % 35 % 36 %   24 %
Investeringar 5,4 10,1 -46 % 37,2
Personal (FTE), i genomsnitt 4 128 4 081 1 % 4 087

* Engångsposter under första kvartalet 2014 relaterade till omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 och nedskrivningar av tillgångar
** Inklusive en Wärtsilädividend på 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014 (25,6)

Den kompletta delårsrapporten 
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för kvartalet hålls den 6 maj 2014 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tfn. +358 204 39 5054
   

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365