Fiskars fortsätter att förvärva bolagets egna aktier

Fiskars Oyj Abp       
Börsmeddelande
8.6.2023 kl. 9:30 (EEST) 

Fiskars fortsätter att förvärva bolagets egna aktier 

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat enligt bolagsstämmans bemyndigande den 15 mars 2023 att fortsätta att förvärva bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 295 000 stycken, vilket är cirka 0,4 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris. 

Fiskars Oyj Abp meddelande den 4 februari 2022 om styrelsens beslut att påbörja förvärva bolagets egna aktier. Beslut av förvärvet av egna aktier beslöts påbörja på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021 och det har fortsatts på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2022.  Fiskars förvärvade egna aktier totalt 1 000 000 st. år 2022. Fiskars har fortsatt att förvärva egna aktier år 2023.
 
Den ordinarie bolagsstämman den 15 mars 2023 beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till högst 4 000 000 aktier. Förvärv av egna aktier kan göras i en eller flera omgångar och endast med bolagets fria egna kapital.  Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2024.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 000 000. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier den 7 juni 2023 var 180 722.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Media och investerarkontakter:
Päivi Timonen, chefsjurist, tel. +358 204 39 5050
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv