Fiskars fortsätter optimera sin leveranskedja med ett omstruktureringsprogram

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.9.2015 kl. 8.00 EET  

Fiskars fortsätter optimera sin leveranskedja med ett omstruktureringsprogram

Fiskarskoncernen tillkännager ett omstruktureringsprogram vars avsikt är att fortsätta arbetet för att optimera koncernens globala leveranskedja i Europa och Asien. Det planerade programmet Supply Chain 2017 (Leveranskedjan 2017) har som mål att förbättra konkurrenskraften inom Fiskars produktionsverksamhet och distributionsnätverk.

De sammanlagda kostnaderna för det planerade programmet är cirka 20 miljoner euro under åren 2015–2017 och kommer enligt planerna att bokföras som kostnader av engångsnatur. På årsnivå siktar man på inbesparingar på cirka 8 miljoner euro när programmet har genomförts i sin helhet. Inbesparingarna som programmet har som mål uppnås enligt planerna gradvis så att största delen av inbesparingarna förverkligas i koncernbokslutet när programmet har avslutats vilket förväntas ske per slutet av år 2017. De kostnader som man beräknar att kunna spara in på omstruktureringen härrör sig till insatser för att minska komplexiteten och öka konkurrenskraften inom Fiskars produktionsverksamhet och distributionsnätverk. Förhandlingar och information om de åtgärder som planeras kommer att skötas lokalt i de länder som berörs i takt med att planerna konkretiseras.

Integrationsplaneringen med WWRD är i inledningsskedet och Supply Chain 2017-programmet fokuserar enbart på Fiskars tillverkningsverksamhet och distributionsnätverk före förvärvet av WWRD.

“Våra nuvarande omstruktureringsprogram fortskrider väl och vi väntar oss att de kan avslutas enligt planerna. Vi tror att det finns möjlighet att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft. Vi fortsätter att optimera våra verksamheter och identifiera områden där vi kan vara effektivare. Fiskars bygger konsekvent upp sin plattform för att bli ett globalt konsumtionsvarubolag”, konstaterar Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas.

De program som Fiskars tidigare har meddelat om fortskrider enligt sina respektive tidtabeller. Det investeringsprogram som lanserades i Europa år 2010 avser att trygga konkurrenskraften genom välfungerande processer och system som möjliggör delade funktioner och strukturer. Kostnader och investeringar relaterade till programmet uppskattas till 65 miljoner euro, av vilka cirka 55 miljoner euro hade bokförts före utgången av år 2014. Liksom tidigare meddelat pågår implementeringen av programmen till slutet av år 2016.

År 2013 lanserade Fiskars ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten och sina säljenheter i Europa. EMEA 2015-programmet kommer att ha avslutats före utgången av det här året. Kostnaderna relaterade till programmet kommer att vara ungefär 25 miljoner euro, fyra miljoner mindre än den ursprungliga bedömningen när programmet lanserades. Programmet siktar på en årlig inbesparing på cirka 13 miljoner euro, vilket är mer än de 9-11 miljoner som tidigare tillkännagavs. Största delen av inbesparingarna förväntas ha materialiserat i koncernens resultat i slutet av år 2015, då programmet har genomförts i sin helhet.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

Kontakter från medier och analytiker:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk, och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars’ produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8.600 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com