Fiskars ger en uppdatering gällande transformations- och omstruktureringsprogrammen

Fiskars Oyj Abp  

Insiderinformation

27.10.2021 kl. 17.00 (EEST)

 

 

Fiskars ger en uppdatering gällande transformations- och omstruktureringsprogrammen

 

Fiskars Group ger en uppdatering gällande sina pågående program, alltså transformations- och omstruktureringsprogrammen. Transformationsprogrammet lanserades i oktober 2018 med avsikten att öka effektiviteten, minska komplexiteten samt accelerera den långsiktiga strategiska utvecklingen inom det dåvarande segmentet Living. Det koncerntäckande omstruktureringsprogrammet lanserades i december 2019 med avsikten att minska kostnader på flera områden.

 

Båda programmen kommer att slutföras per slutet av år 2021. Transformationsprogrammet siktar på kostnadsbesparingar på cirka 17 milj. euro på årsnivå och omstruktureringsprogrammet på cirka 20 milj. euro. Inbesparingarna kommer att uppnås och en majoritet av dessa kommer att vara synliga per slutet av 2021.

 

De sammanlagda kostnaderna för båda programmen förväntades ursprungligen vara cirka 70 milj. euro, av vilket cirka 40 milj. euro från transformationsprogrammet och cirka 30 milj. euro från omstruktureringsprogrammet. I halvårsrapporten år 2021 sänkte bolaget kostnadsestimatet för transformationsprogrammet med 5 milj. euro. Fiskars Group förväntar sig nu att de sammanlagda kostnaderna för båda programmen kommer att vara ytterligare cirka 20 milj. euro lägre än det tidigare estimatet. Följaktligen skulle programmens sammanlagda kostnader vara cirka 45 milj. euro per slutet av år 2021. Av kostnaderna har 34,2 milj. euro bokförts före utgången av tredje kvartalet 2021. Kostnaderna bokförs som jämförelsestörande poster.

 

Uppdateringen påverkar inte bolagets utsikter för 2021.

 

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-september 2021 den 29.10.2021.

 

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör

 

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.