Fiskars Groups årsredovisning för 2019 och ersättningspolicy publicerade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
18.2.2020 kl 14:00 (EET)

 

Fiskars Groups årsredovisning för 2019 och ersättningspolicy publicerade

Fiskars Group har i dag publicerat årsredovisningen för året 2019. Årsredovisningen för år 2019 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt hållbarhetsrapporten.

Alla ovanstående rapporter finns bifogade i detta meddelande och är också tillgängliga på Fiskars Groups webbplats på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

Därtill har Fiskars Group publicerat sin ersättningspolicy. Den finns bifogad i detta meddelande och är också tillgängliga på Fiskars Groups webbplats på https://www.fiskarsgroup.com/bolagsstamma. Den finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.
 

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter: 
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.