Fiskars Groups årsredovisning för 2020 publicerade

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
17.2.2021 kl. 10.00 EET

 

Fiskars Groups årsredovisning för 2020 publicerade

Fiskars Group har i dag publicerat årsredovisningen för år 2020. Årsredovisningen för år 2020 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt hållbarhetsrapporten.

Alla ovanstående rapporter finns bifogade i detta meddelande och är också tillgängliga på Fiskars Groups webbplats på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

Bokslutet publiceras för den första gången enligt rapporteringskraven från European Single Electronic Format (ESEF). Enligt kraven i ESEF har koncernbokslutets primära rapporter försetts med XBRL-markeringar.

 

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.