Fiskars Groups årsredovisning och bokslut för 2018 publicerade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
18.2.2019 kl 16.00 (EET) 

Fiskars Groups årsredovisning och bokslut för 2018 publicerade 

Fiskars Group har i dag publicerat årsredovisningen för året 2018 på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar.

Årsredovisningen för år 2018 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt hållbarhetsrapporten.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor