Fiskars Groups nya organisationsstruktur trädde i kraft

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
6.4.2020 kl 13.00 (EEST)

 

Fiskars Groups nya organisationsstruktur trädde i kraft

Fiskars Groups nya organisationsstruktur trädde i kraft i början av april, då organisationen förenklades enligt strukturen som tillkännagavs den 4.12.2019. Bolaget är nu organiserat kring tre verksamhetsenheter, en global försäljningsfunktion, en konsumentupplevelse- och tillväxtfunktion samt en leveranskedja och andra globala stödfunktioner. Med den förnyade organisationsstrukturen och en förbättrad effektivitet strävar bolaget till att nå nettokostnadsbesparingar på 20 milj. euro på årsnivå per slutet av 2021.

Därtill ändrar bolaget sin finansiella rapporteringsstruktur. För att ge möjlighet till jämförelser kommer Fiskars Group att presentera icke-reviderad finansiell information enligt den nya rapporteringsstrukturen innan delårsrapporten för årets första kvartal 2020 publiceras.

Den nya organisationsstrukturen uppskattades leda till en minskning på ca 220 anställda inom kontorsuppgifter globalt. Förhandlingar med personalen inleddes i Finland den 20.1.2020, och berörde totalt 476 tjänstemän. Den möjliga minskningen av personalen uppskattades beröra högst 60 anställda i Finland. Förändringarna resulterade i en total minskning av 220 positioner globalt, av vilka 31 i Finland.
 

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

 

Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor