Fiskars inleder återköp av egna aktier

Fiskars Oyj Abp  
Börsmeddelande 
30.4.2018 kl. 10.30 EEST

Fiskars inleder återköp av egna aktier

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 2.5.2018 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2019.

Bolagsstämman beslöt den 14.3.2018 att befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av högst
4 000 000 egna aktier vid en eller flera omgångar. Dessa kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier är 176 299.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen 
Verkställande direktör
 

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Fiskars – Making the everyday extraordinary

Fiskars tjänar människor världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Vi skapar en familj av ikoniska livsstilsvarumärken med en vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på www.fiskarsgroup.com