Fiskars inleder återköp av egna aktier

Fiskars Oyj Abp 
Börsmeddelande
9.3.2016 kl. 17.30 EET

Fiskars inleder återköp av egna aktier 

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 9 mars 2016. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 16 mars 2016 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2017.

Bolagsstämman beslöt den 9 mars 2016 befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av högst
4 000 000 egna aktier vid en eller flera omgångar som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Bolaget äger inte av bolagets egna aktier.
 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

 

Ytterligare information: Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com  

 

Fiskars århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com