Fiskars inleder återköp av egna aktier

Fiskars Oyj Abp    Börsmeddelande    31.10.2014 kl. 08.30

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 12 mars 2014. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 300 000, vilket är cirka 0,4 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas genom börshandel på NASDAQ OMX Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 7 november 2014 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2015.

Bolagsstämman beslöt den 12 mars 2014 befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 4 000 000 egna aktier vid en eller flera omgångar som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Bolaget äger inte av bolagets egna aktier.

FISKARS OYJ ABP
  

Kari Kauniskangas
Verkställande director

Mer information:
Kommunikationsdirektör, Anu Ilvonen, tfn +358 204 39 5446

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365