FISKARS KÖPER IITTALA GROUP

FISKARS KÖPER IITTALA GROUP                           
Affären skapar ett starkt europeiskt varumärkes- och designföretag       

Presskonferens den 29 juni 2007 kl. 10.00, Design Forum Finland         
(Skillnadsgatan 7, Helsingfors).                        

Fiskars Oyj Abp har undertecknat ett avtal om att köpa design- och       
bruksföremålsföretaget Iittala Group Abp. Säljare i affären är private equity  
bolaget ABN AMRO Capital, bolagets operativa ledning samt privata aktieägare.  

Den skuldfria köpesumman, som slutligen slås fast när affären i slutet av    
augusti estimeras genomföras, ligger kring 230 miljoner euro. Den skuldfria   
köpesumman motsvarar ett aktiepris som ligger ungefär i mitten av        
prisintervallet i den återkallade börsintroduktionen av Iittala tidigare i år. 
Iittalas operativa ledning behåller cirka tre procent av aktierna. Fiskars har 
rätten att köpa ledningens aktier. För att affären skall kunna bli av krävs   
konkurrensmyndigheternas godkännande.                      

Iittala Groups omsättning under räkenskapsåret 2006 var cirka 190 miljoner euro 
medan omsättningen för Fiskars konsumentproduktverksamhet, Fiskars Brands, under
motsvarande period var 490 miljoner euro. Hushållsprodukterna utgjorde 9 % av  
omsättningen inom Fiskars Brands. Iittala Groups rörelsevinst under       
räkenskapsåret 2006 var cirka 17 miljoner euro och lönsamheten var god även för 
Fiskars Brands hushållsprodukter.                        

Iittala Group kommer inom Fiskarskoncernen att utgöra ett nytt europeiskt    
affärsområde vid sidan av Fiskars Brands och målet är att konsolidera en del av 
hushållsproduktverksamheten till Iittala Group till de delar markandsområdena  
sammanfaller. Synergieffekterna bedöms uppgå till fem miljoner euro per år och 
torde uppnås inom två till tre år. Fiskars estimerar att förvärvet kommer att ha
en positiv inverkan på bolagets vinst per aktie för 2008. Fiskars Brands    
konsumentproduktverksamhet kommer framöver att i huvudsak bestå av tre     
produktgrupper: trädgård, pyssel och friluftsredskap.              

Tero Vähäkylä fortsätter som verkställande direktör för det utvidgade Iittala  
Group medan Fiskars koncernchef Heikki Allonen utses till styrelseordförande i 
bolaget. Iittala Groups anställda fortsätter inom företaget som gamla anställda.

Företagsförvärvet jämnar ut säsongsväxlingarna inom Fiskarskoncernen eftersom  
Fiskars Brands trädgårdssäsong infaller under våren, säsongen för        
pysselprodukter är början av sommaren och tyngdpunkten för försäljning och   
resultat inom Iittala Group ligger på slutet av året.              

Förvärvet av Iittala Group gör Fiskars till ett ledande företag inom      
hushållsprodukter, speciellt på den nordiska marknaden. I och med affären utökas
Fiskars varumärkesportfölj med ett antal av de mest ansedda varumärkena i    
Finland, Sverige och Norge, bland annat Iittala, Arabia, Hackman, Rörstrand,  
Höganäs Keramik, BodaNova och Høyang-Polaris. Sortimentet kompletteras av    
Fiskars danska varumärke Raadvad. I och med affären ökar Fiskars också sitt   
kunnande inom handeln och stärker sin distribution i Norden genom Iittala Groups
omfattande nätverk av egna butiker.                       

”Förvärvet av Iittala Group är ett logiskt steg i vår strategi där vi söker   
tillväxt i områden som är naturliga för oss och för våra varumärken. Affären  
stärker vår position som ett europeiskt företag med fokus på starka varumärken 
och design. Iittala Group är ett intressant och växande företag vars produkter 
och kunnande kompletterar vårt sortiment och våra kunskaper. Fiskars och Iittala
Group har enbart få överlappande verksamheter. Synergieffekter uppstår bland  
annat inom försäljning, distribution och inköp, och inom de områdena ser vi   
möjligheter till mycket samarbete,” säger Fiskars koncernchef Heikki Allonen.. 

”Affären är positiv och mycket lämplig för Iittala Group. Liksom Iittala har  
Fiskars en lång tradition av finsk design, ett starkt varumärkeskunnande och  
bolaget är genuint internationellt. Dessutom ger bolagets starka balans     
förutsättningar för att utveckla verksamheten. Jag är övertygad om att Fiskars 
omfattande distributions-, försäljnings- och inköpsnätverk ger oss en starkare 
bas att fortsätta vår internationaliseringsstrategi,” konstaterar Iittala Groups
verkställande direktör Tero Vähäkylä.                      

Advium Corporate Finance, eQ Bank Ab fungerade som Fiskars finansiella rådgivare
i transaktionen.                                

Heikki Allonen                                 
verkställande direktör                             


Mer information:                                

Fiskars Oyj Abp VD Heikki Allonen tfn 0400-42 12 34 www.fiskars.fi       
Iittala Group Abp VD Tero Vähäkylä tfn 040-730 24 26 www.iittala.com      

Bildmaterial finns på                              
http://materialbank.iittala.com                         
username: press                                 
password: summer                                


Fiskars är en internationell koncern som grundades år 1649. Till koncernen hör 
dotterbolagen Fiskars Brands och Inha Bruk samt Fastighetsgruppen. Fiskars   
ägarandel i intressebolaget Wärtsilä är också en viktig del av koncernen. År  
2006 var Fiskarskoncernens omsättning 535 miljoner euro, rörelsevinsten 86   
miljoner euro och koncernen sysselsatte ungefär 3 000 personer runt om i    
världen. Bolagets internationellt mest kända produkter är saxarna med orange  
handtag samt olika trädgårdsredskap.                      


Iittala Group är ett ledande bolag inom designade hushållsprodukter och erbjuder
ett brett sortiment av produkter med högklassig modern skandinavisk design.  
Bolaget har många varumärken vid sidan av sitt ledande internationella     
Iittalavarumärke, så som Arabia, Hackman, BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand 
och Høyang-Polaris. År 2006 var Iittala Groups omsättning 190 miljoner euro och 
antalet anställda 1 353 personer i slutet av året.