Fiskars nya organisationsstruktur och ledningsgrupp

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
10.11.2016 kl 10.00

Fiskars nya organisationsstruktur och ledningsgrupp

Fiskars planerar att ändra sin organisationsstruktur och göra ändringar till koncernens ledningsgrupp i avsikt att fullt utnyttja potentialen i sina starka varumärken, bygga upp koncernbreda kompetenser samt öka verksamhetsfarten och samordningen.

“Fiskars har förändrats i grunden under de senaste åren. Vi bygger vidare på vår starka position inom den globala konsumentvaruhandeln och går ett steg vidare för att göra oss snabbare och smidigare, nå ut till våra konsumenter och skapa mervärde för våra intressenter. På basis av vår strategi att bygga upp globala verksamheter och varumärken vill vi introducera vår plan för en organisationsstruktur som bättre passar ihop med vår strategi och som tillåter oss att agera snabbare”, säger Fiskars Oyj Abp:s verkställande direktör, Kari Kauniskangas.

“Fiskars vision är att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra strategiska prioriteter styr vårt arbete när vi fokuserar på tillväxt för våra viktiga varumärken och varor, på att bygga upp omni-channel helheter tillsammans med våra handelspartners, vår egen detaljhandel och våra digitala kanaler, och vi bygger och utnyttjar vårt gemensamma kunnande för att utnyttja våra kompetensområden och viktiga affärssystem. Vi vill också utveckla en inspirerande arbetsmiljö där människor presterar optimalt och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.”

Fiskars planerar att övergå från en regionbaserad organisation till en organisation som bygger på affärsenheter. Från och med den 1 januari 2017 har Fiskars för avsikt att ha en ny organisationsstruktur. I den ingår två strategiska affärsenheter (Strategic Business Unit, SBU): Living och Functional.

 • Strategisk affärsenheten Living (SBU Living) som leds av Ulrik Garde Due skulle bestå av English & Crystal Living-verksamheten, med varumärken som Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton samt Scandinavian Living-verksamheten, med varumärken som Iittala, Rörstrand och Royal Copenhagen.
 • Strategisk affärsenheten Functional (SBU Functional) som leds av Kari Kauniskangas skulle i sin tur bestå av varumärken som Fiskars, Gerber och Gilmour, och den nuvarande affärsenheten Outdoor blir därmed en del av SBU Functional.

Båda de strategiska affärsenheterna ansvarar för den globala konsumentupplevelsen, från varumärken och produktstyrning till utveckling av nya produkter, marknadsföring och försäljning.

Nya ledningsgrupper
Den planerade organisationsstrukturen underbyggs av förändringar i ledningen inom Fiskars. Från och med den 1 januari 2017 består Ledningsgruppen (Fiskars Executive Leadership team), av följande personer:

 • Kari Kauniskangas, verkställande direktör, och i egenskap av direktör för SBU Functional
 • Teemu Kangas-kärki, operativ direktör och ekonomidirektör
 • Nina Ariluoma, HR-direktör
 • Ulrik Garde Due, direktör, SBU Living

Ledningsgruppen ansvarar för koncernens strategi samt prioriteringar. Förändringar inom ledningsgruppen kommer att rapporteras till marknaden via ett börsmeddelande.

Fiskars skapar också en utvidgad ledningsgrupp (Extended Leadership Team) som stöder ledningsgruppen med att föra bolaget framåt och fokuserar på att förverkliga Fiskars strategisk prioriteter.

Den utvidgade ledningsgruppen kommer att bestå av ledningsgruppens medlemmar samt:

 • Thomas Enckell, direktör, Europa
 • Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
 • Alexander Giftthaler, direktör, Functional EMEA
 • Rob Kass, direktör, Outdoor-verksamheten
 • Alexander Matt, direktör, varumärken och marknadsföring
 • Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar
 • Paul Tonnesen, direktör, Functional Americas
 • Leni Valsta, chef för Scandinavian Living-verksamheten (tillförordnande)
 • Frans Westerlund, informationsadministrationsdirektör, chef för affärsprocesser och IT

Ny rapporteringsstruktur
Som följd av de planerade förändringarna i organisationsstrukturen planerar Fiskars att också se över sin rapporteringsstruktur. Från och med första kvartalet 2017 skulle Fiskars tre huvudsakliga rapporteringssegment att vara: Living, Functional och Övriga. Dessutom skulle Fiskars rapportera omsättningen på koncernnivå för tre sekundära rapporteringssegment: Amerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet.

Living-segmentet erbjuder duknings- och heminredningsprodukter samt gåvoartiklar i premium- och lyxklassen och består av verksamheterna English & Crystal Living och Scandinavian Living.

Functional-segmentet erbjuder redskap och verktyg för hem och gård samt uteliv och består av varumärken som Fiskars, Gerber och Gilmour. Den nuvarande Outdoor-verksamheten kommer att vara en del av SBU Functional.

Övriga-segmentet omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsenheten, koncernledningen och delade funktioner.

Långsiktiga finansiella mål
Enligt bolagets strategi att bygga globala verksamheter och varumärken, planerar Fiskars att samordna organisationsstrukturen med bolagets strategi. I samband med detta planerar Fiskars att ställa upp långsiktiga finansiella mål för koncernen. De här målen skulle tillkännages under första kvartalet 2017.

De långsiktiga finansiella målen kommer att kommuniseras till aktieägare, analytiker, investerare och övriga intressenter för att informera dem om Fiskars ambitioner utöver den nuvarande räkenskapsperioden.

För att ge möjlighet till jämförelser kommer Fiskars att presentera icke-reviderade kvartalsbaserade finansiella resultat för 2015 enligt den nya rapporteringsstrukturen innan delårsrapporten för årets första kvartal 2017 publiceras.

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

Webb- och telefonkonferens idag, 10.11.2016
En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas idag kl. 14:00 EET. Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjligheten att ställa frågor efter presentation endast via telefonkonferensen och enbart på engelska.

Danmark: +45 35 15 80 92
Finland: +358 (0)9 7479 0360
Frankrike: +33 (0)1 70 70 17 76
Norge: +47 2350 0187

Sverige: +46 (0)8 5033 6546
Tyskland: +49 (0)69 2222 10763
UK: +44 (0)20 3364 5726
USA: +1 719-325-2238

Bekräftelsekoden för konferensen: 150786

Deltagande i webbkonferensen sker via: http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/fiskars/live/.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare

Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och analytikerkontakter:
Chef för koncernkommunikation Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
F
iskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com