Fiskars nya rapporteringsstruktur

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande 31.10.2014 kl. 08.30

Efter att ha infört en ny regionbaserad organisation och avyttrat ett innehav på 8 procent av aktierna i Wärtsilä ser Fiskars över sin rapporteringsstruktur. Från och med det fjärde kvartalet 2014 kommer Fiskars tre redovisningssegment att vara Europa & Asien-Stillahavsområdet, Amerika och Övriga. Wärtsilä utgör därmed inte längre ett skilt redovisningssegment och koncernens resterande aktier i Wärtsilä kommer att behandlas som finansiella tillgångar under segmentet Övriga, värderade till verkligt värde i resultaträkningen.

Från och med den första januari 2015 ska koncernens finansiella rapportering justeras till att återspegla den nya organisationsstrukturen. Som en del av den nya strukturen omfördelas Fiskars europeiska produktkategorier Hem och Trädgård på två verksamhetsenheter, Funktionella produkter och Boende-produkter. Man avstår från den nuvarande indelningen i de globala affärsområdena Hem och Trädgård och Fiskars rapporterar i stället den globala försäljningen för Trädgård, Kök och Produkter för skola, kontor och hobby som ”Funktionella produkter”, medan den globala försäljningen för Boende produkter rapporteras som ”Boende-produkter”. I samband med den här förändringen kommer båtverksamheten att flyttas från segmentet Europa & Asien-Stillahavet till segmentet Övriga och försäljningen kommer att rapporteras under verksamheterna i Övriga.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Anu Ilvonen, Kommunikationsdirektör, tfn +358 204 39 5446

Fiskars 365 – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365