Fiskars och Investor verkställt sammanslagningen av sina innehav i Wärtsilä

Fiskars Oyj Abp                  Börsmeddelande         7.2.2013 kl. 15.00 EET

Fiskars Oyj Abp och Investor AB (publ) har idag verkställt den legala kombinationen av Fiskarskoncernens och Investors innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Fiskars aviserade den 24 april 2012 att Fiskarskoncernen och Investor (nedan kallade ”parterna”) har ingått samarbete genom att sammanföra sina respektive innehav i Wärtsilä för att skapa en stark långsiktig ägare och gemensamt vidareutveckla ägarstrategin för bolaget.

Det gemensamma ägarbolaget Avlis AB och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB (tidigare Instoria AB) (Avlis AB och Avlis Invest AB kallas fortsättningsvis nedan för ”ägarbolaget”) innehar idag totalt 42 948 325 aktier i Wärtsilä, motsvarande 21,77 procent av Wärtsiläs aktier och röster. I enlighet med Fiskars börsmeddelande den 24 april 2012, bestäms parternas ägande i Avlis AB på basis av antalet Wärtsiläaktier som parterna överfört och förvärvat till det gemensamma ägarbolaget. Idag utgör Fiskars ägarandel 59,7 procent och Investors ägarandel 40,3 procent.

I enlighet med Fiskars och Investors meddelande den 24 april 2012:

  • Det gemensamma bolaget kommer att vara en engagerad och långsiktig ägare fokuserad på att vidareutveckla Wärtsiläs verksamhet och aktieägarvärde.
  • Beroende på den generella marknadens och Wärtsiläs utveckling, kan parterna över tid genom det gemensamma ägarbolaget, komma att överväga att ytterligare stärka ägandet i Wärtsilä. Parterna har ingen avsikt att lägga ett bud på Wärtsilä och det gemensamma ägandet kommer, i enlighet med nuvarande strategi, att understiga 30 procent.
  • Både Fiskars och Investor förväntas vara representerade i Wärtsiläs styrelse 2013.
  • Parterna förväntas genom ägarsamarbetet utforma en gemensam beslutsprocess rörande aktieägande och rösträttigheter i Wärtsilä.
  • Parterna har gemensamt beslutat om ett antal övriga avtalsklausuler som är kutym i liknande ägarsamarbeten.

Som en del av den gemensamma ägarstrategin har Fiskars och Investor kommit överens om att de aktier Avlis AB och Avlis Invest AB innehar i Wärtsilä i första hand representeras av samma person vid Wärtsiläs bolagsstämmor och nomineras av den part som har den starkaste styrelserepresentationen i Wärtsilä.

Fiskars har varit en långsiktig ägare i Wärtsilä, och Wärtsilä utgör som koncernens intresseföretag en del av Fiskarsportföljen. Wärtsilä kommer fortsätta att utgöra ett av Fiskars rapporterade verksamhetssegment och behandlas som ett intresseföretag eftersom Fiskars anser sig ha fortsatt betydande inflytande i bolaget. Innehavet i Wärtsilä som Fiskars överfört till det gemensamma ägarbolaget, motsvarar 13,00 procent av Wärtsiläs samtliga aktier och röster.

FISKARS OYJ ABP
Styrelse

För ytterligare information:
Kaj-Gustaf Bergh, Styrelseordförande, Fiskars Oyj Abp, tel. +358 9 642 315

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com