Fiskars ja Investor toteuttaneet Wärtsilä-omistustensa yhdistämisen

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    7.2.2013 klo 15.00

Fiskars Oyj Abp ja Investor AB (publ) ovat tänään toteuttaneet Fiskars-konsernin ja Investorin Wärtsilä-omistusten juridisen yhdistämisen. Fiskars tiedotti 24.4.2012, että Fiskars-konserni ja Investor (jäljempänä ”osapuolet”) olivat sopineet yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilä Oyj Abp:lle yhdistämällä Wärtsilä-omistukset yhteisyritykseen ja kehittämällä yhteistä omistajastrategiaa.

Osapuolten yhteisesti omistama Avlis AB ja sen täysin omistama tytäryhtiö Avlis Invest AB (entinen Instoria AB) (jäljempänä Avlis AB ja Avlis Invest AB yhdessä ”yhteisyritys”) omistavat yhteensä 42 948 325 Wärtsilän osaketta, mikä vastaa yhteensä 21,77 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. 24.4.2012 tiedotetun mukaisesti osapuolten omistus Avlis AB:ssa määräytyy osapuolten yhteisyritykseen siirtämien ja hankkimien Wärtsilä-osakkeiden suhteessa. Fiskarsin osuus tällä hetkellä on 59,7% ja Investorin 40,30%.

Fiskarsin ja Investorin 24.4.2012 julkistamien tiedotteiden mukaisesti:

  • Yhteisyrityksestä tulee sitoutunut ja pitkäjänteinen omistaja, joka kehittää Wärtsilän liiketoiminta- ja omistaja-arvoa.
  • Osapuolet saattavat yhteisyrityksen kautta harkita Wärtsilä-omistuksen kasvattamista yleisistä markkinaolosuhteista ja Wärtsilän kehityksestä riippuen. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tehdä ostotarjousta Wärtsilästä, ja yhteisomistajuus Wärtsilästä jää nykyisen strategian mukaisesti alle 30 prosenttiin.
  • Sekä Fiskars että Investor odottavat olevansa edustettuina Wärtsilän hallituksessa vuodesta 2013 lähtien.
  • Osapuolet pyrkivät muodostamaan yhteisyrityksen kautta yhteisen näkemyksen Wärtsilän omistusta ja äänioikeuden käyttämistä koskevissa asioissa.
  • Osapuolet ovat lisäksi sopineet muista tämänkaltaisissa yhteisyrityksissä tavanomaisista osakassopimuksen ehdoista.

Osana yhteistä omistajastrategiaa Fiskars ja Investor ovat sopineet, että lähtökohtaisesti Avlis AB:n ja Avlis Invest AB:n omistamia Wärtsilän osakkeita ja ääniä edustaa Wärtsilän yhtiökokouksissa yksi edustaja, jonka nimeää se osapuoli, joka on vahvemmin edustettuna Wärtsilän hallituksessa.

Fiskars on Wärtsilän pitkäaikainen omistaja, ja Wärtsilä on olennainen osa Fiskars-konsernia osakkuusyhtiönä. Wärtsilä muodostaa edelleen yhden konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi itsellään olevan merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä. Fiskars-konsernin yhteisyritykseen siirtämien Wärtsilä-osakkeiden lukumäärä vastaa 13,00% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja, Fiskars Oyj Abp, puh. 09 642 315.

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com.