Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara EBITA år 2019, utsikterna för jämförbara omsättningen är oförändrade

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
17.5.2019 klo 08:30 (EEST)

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara EBITA år 2019, utsikterna för jämförbara omsättningen är oförändrade

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara EBITA för hela året 2019. Fiskars förväntar sig nu att jämförbara EBITA kommer att vara lägre än nivån året innan. Tidigare förväntade bolaget sig att både koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 skulle vara på föregående års nivå. Fiskars förväntar sig fortfarande, att den jämförbara omsättningen är på föregående års nivå. Beslutet i USA att höja tullavgifterna för import från Kina kommer att ha en negativ påverkan på jämförbara EBITA.

”Vi har tidigare sagt i våra utsikter att det finns betydliga risker gällande möjliga ändringar i affärsmiljön, medräknat tullavgifter i USA. USA:s andel av vår affärsverksamhet är betydande och en del av vårt produktsortiment importeras till landet från Kina. Vi tar beslutsamma åtgärder för att minska inverkan av de höjda tullavgifterna, men höjningen kommer att påverka jämförbara EBITA. Den slutliga inverkan beror på vår produktmix för helåret” sade Jaana Tuominen, Fiskars verkställande direktör.

De uppdaterade utsikterna för år 2019:
Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

De tidigare utsikterna för år 2019:
Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 skulle vara på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2019 den 1.8.2019.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 40 708 1181, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskarskoncernen gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor