Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt det begränsade aktieprogrammet

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
28 juli 2022 kl. 08.40 (EEST)

Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt den begränsade aktieplanen

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat om en vederlagsfri riktad aktieemission enligt Fiskars begränsade aktieprogram.  

Aktieemissionen innebär att totalt 13 059 egna aktier i bolaget överlåts vederlagsfritt till Jussi Siitonen, ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör, enligt villkoren för perioden 2021‒2023 av det begränsade aktieprogrammet. Aktierna överlåts den 17 augusti 2022 som ett anställningsvederlag. Överlåtelsen görs under villkor att anställningen fortsätter, samt förutsatt att uppsägning inte har lämnats innan aktierna överlåts.  

Beslutet om aktieemissionen har fattats på grundval av det bemyndigande som beviljades styrelsen av Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 16 mars 2022. Information om lanseringen av och villkoren för incitamentsplanen publicerades via börsmeddelande den 10 december 2020. Mer information om ersättningen till ekonomidirektören och ställföreträdande verkställande direktören finns i ersättningsrapporten för 2021. 

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Mer information:
Päivi Timonen, chefsjurist, tel. +358 204 39 5050
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group 
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro. 
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mer: fiskarsgroup.com