Fiskars planerar ett omstruktureringsprogram i EMEA-regionen

Fiskars Oyj Abp             Börsmeddelande                  10.6.2013       kl. 10.00 EET

Fiskars planerar ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten och försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Det planerade EMEA 2015-programmet syftar till att förbättra konkurrenskraften och kostnadsstrukturen för Fiskars leveranskedja end-to-end och att säljenheterna i regionen hamnar i linje med företagets nya affärsmodell.

Den totala kostnaden för programmet uppskattas till ca 25–30 miljoner euro för 2013 och 2014 och hamnar under kostnader av engångsnatur.

  • En engångskostnad på 2,1 miljoner euro för flytten av det svenska försäljningskontoret redogjordes redan i resultatet för det första kvartalet 2013.
  • I resultatet för det andra kvartalet 2013 kommer Fiskars att redovisa engångskostnader på 0,7 miljoner euro för omorganiserinen av koncernens glastillverkningsverksamhet i Finland.

I samband med det planerade omstruktureringsprogrammet som kommer att löpa under en 2-årsperiod överväger Fiskars att göra investeringar på över 10 miljoner euro för att förbättra effektiviteten och kvaliteten vid koncernens tillverkningsanläggningar ytterligare.

De årliga besparingarna inom ramarna för det planerade programmet hamnar på ca 9–11 miljoner euro förutsatt att hela programmet implementeras. Besparingarna kommer att ske gradvis, varav största delen förväntas synas i koncernens resultat år 2015. Planerade åtgärder kommer att förhandlas fram och diskuteras i varje enskilt land när de blivit mer konkreta.

Det planerade EMEA 2015-programmet är en del av Fiskars omvandling till ett globalt konsumentproduktbolag. I slutet av 2010 lanserade Fiskars ett separat, 5-årigt investeringsprogram för 50 miljoner euro för att säkerställa konkurrenskraften genom väl fungerande processer och system som möjliggör delade funktioner och strukturer. År 2012 introducerade Fiskars en ny försäljningorganisation för EMEA-regionen, med två säljregioner bestående av nationella säljenheter med fokus på att marknadsföra hela sortimentet inom varje marknad.

 

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

Mer information:

Ilkka Pitkänen, ekonomidirektör, tel. +358 204 39 5054
Anu Ilvonen, kommunikatiosdirektör, tel. +358 204 39 5446

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com