Fiskars planerar öka effektiviteten med ny organisationsstruktur

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
10.11.2016 kl. 10.00 EET

Fiskars planerar öka effektiviteten med ny organisationsstruktur

Enligt den nya planerade organisationsstrukturen som tillkännagavs idag föreslår Fiskars minskningar i antalet anställda inom områden där det finns överlappningar eller där det finns potential till att öka effektiviteten.

”På basis av vår strategi att bygga upp globala verksamheter och varumärken har vi idag tillkännagivit planer för en ny organisationsstruktur som bättre passar ihop med vår strategi och som skulle tillåta oss att agera snabbare. De föreslagna nedskärningarna görs för att minska överlappande funktioner och stärka vår konkurrensförmåga”, säger Fiskarskoncernens verkställande direktör Kari Kauniskangas. ”Tyvärr kan de planerade ändringarna komma att påverka anställda. Vi kommer att stöda våra anställda under en eventuell övergångsperiod. ”

Inklusive ett antal nya positioner estimeras nettominskningarna vara 130 positioner globalt. De föreslagna nedskärningarna väntas äga rum under 2017. Anställda vid produktions- och distributionsanläggningar omfattas inte av de föreslagna minskningarna i antalet anställda.

Fiskars håller på att omvandlas till ett integrerat konsumentvarubolag med en familj av ikoniska livsstilsvarumärken. I anslutning till den nya planerade organisationsstrukturen lanserar Fiskars ett Alignment-program för att fortsätta omformningen. Programmet fokuserar på de planerade strukturella förändringarna, den förslagna minskningen i antalet anställda som har tillkännagetts idag och en fullständig integration av English & Crystal Living-verksamheten som koncernen förvärvade under fjolåret.

De sammanlagda kostnaderna för programmet är cirka 15 milj. euro under åren 2016–2017 och kostnaderna redovisas som justeringar av rörelseresultatet. På årsnivå siktar man på inbesparingar på cirka 14 milj. euro när programmet har genomförts i sin helhet. Inbesparingarna som programmet har som mål uppnås enligt planerna gradvis från och med början av 2017 och fullständigt under 2018.

Medan planeringsarbetet fortsätter kommer Fiskars att samarbeta med och engagera personalen och representanter för de anställda för att se till att de är väl informerade och konsulteras kring våra förslag. Processerna och tidtabellerna varierar från land till land.

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

Media och analytikerkontakter:
Chef för koncernkommunikation Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com