Fiskars säljer Silva till Karnell

Fiskars Oyj Abp                Börsmeddelande                         8.7.2011 kl. 14:30 EET

Fiskars Oyj Abp:s helägda dotterbolag Avlis AB har sålt sina aktier i dotterbolaget Silva Sweden AB till det svenska investeringsbolaget Karnell. Silva, vars verksamhet omfattar tränings- och utelivsutrustning, bl.a. kompasser och pannlampor, har hört till Fiskars affärsområde Outdoor.

Avyttringen av Silva innebär att Fiskars kommer att bokföra en förlust av engångsnatur på uppskattningsvis 6 milj. euro under årets tredje kvartal. Försäljningen av aktierna i Silva har en positiv inverkan på cirka 6 milj. euro på kassaflöde från investeringar.

Tyngdpunkten i Silvas verksamhet ligger på slutet av året och affären kommer att minska Fiskars omsättning under perioden juli–december med cirka 12 milj. euro och Fiskars rörelseresultat under årets andra hälft med cirka 1 milj. euro.

Omsättningen av Silva verksamhet var 15 milj. euro år 2010 och företaget har cirka 220 anställda.

Fiskars strävar efter global tillväxt genom att kontinuerligt förenkla sina strukturer och koncentrera sig på utvalda verksamheter och varumärken. Genom att sälja Silva kan Fiskars fokusera resurser på att få sina internationella varumärken Fiskars, Iittala och inom Outdoor verksamhet Gerber att växa mer effektivt genom att utvidga deras distributionsnätverk inom nyckelmarknader och i nya kanaler.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör

Mer information:
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com