Fiskars styrelse har beslutat att dela ut så gott som hela Fiskars innehav i Wärtsilä som en extra dividend till Fiskars aktieägare

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
6.6.2019 kl. 11.45 (EEST)

Fiskars styrelse har beslutat att dela ut så gott som hela Fiskars innehav i Wärtsilä som en extra dividend till Fiskars aktieägare

Fiskars Oyj Abp:s (“Fiskars” eller “Bolaget”) ordinarie bolagsstämma som hölls den 13.3.2019 beslöt att bemyndiga Bolagets styrelse att efter sitt omdöme besluta om utdelning av upp till 32 645 343 aktier som Fiskars innehar i Wärtsilä Oyj Abp (“Wärtsilä”) som en extra dividend till Bolagets aktieägare (”Bemyndigandet”). Bemyndigandet i sin helhet ingår i börsmeddelandet som Bolaget publicerade den 13.3.2019.

Idag har Bolagets styrelse med stöd av Bemyndigandet beslutat att dela ut upp till 32 616 653 Wärtsilä-aktier som innehas av Bolaget som en extra dividend till dess aktieägare med utdelningsförhållandet 5:2 på basis av vilken varje aktieägare får två (2) Wärtsilä-aktier för varje fem (5) aktier som ägs i Bolaget. Marknadsvärdet för 32 616 653 Wärtsilä-aktier på Nasdaq Helsinki Oy är för tillfället cirka 424,3 miljoner euro (beräknat på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs den 5.6.2019). Aktiedividendens slutliga värde kommer att motsvara dess marknadsvärde på utdelningsdagen, dvs. den 11.6.2019.

Enligt styrelsens beslut kommer avstämningsdagen för aktiedividenden att vara den 10.6.2019, utbetalningsdagen för aktiedividenden den 11.6.2019 och utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant den 17.6.2019. Aktiedividendens lossningsdag är den 7.6.2019.

På grund av avrundningsskillnader kommer det slutliga antalet hela Wärtsilä-aktier som utdelas till aktieägare bestämmas på aktiedividendens utbetalningsdag och antalet kommer att vara aningen mindre än maximiantalet som styrelsen har beslutat att dela ut. Bråkdelar till Wärtsilä-aktier som uppstår till följd av utdelningsförhållandet kompenseras till aktieägare i form av motsvarande kontantbelopp ur Bolagets medel. Ett litet antal Wärtsilä-aktier kommer att förbli i Bolagets ägo efter utdelningen.

I enlighet med Bemyndigandet har styrelsen även beslutat att betala överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.

Ytterligare information om aktiedividenden, inklusive det tekniska verkställandet av utdelningen med utdelningsförhållandet 5:2, finns på Fiskars webbplats https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/aktier-och-aktieagare/dividender.

FISKARS OYJ ABP


Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn. +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor