Fiskars tillkännager långsiktiga finansiella mål

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
8.2.2017 kl. 8.15 EET

Fiskars tillkännager långsiktiga finansiella mål

Fiskars har etablerat långsiktiga finansiella mål för att fullfölja sin mission och vision. Fiskars mission är att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken, och Fiskars vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på livskvaliteten – making the everyday extraordinary.

”Vi har tagit klara framsteg i vår strategiska omformningsresa att bygga globala verksamheter och varumärken. Nu är det tid att sätta bolagets långsiktiga finansiella mål”, säger Kari Kauniskangas, verkställande direktör för Fiskarskoncernen. 

Fiskars har skapat långsiktiga finansiella mål som täcker fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning: 

  • Tillväxt: En gemonsnittlig årlig omsättningstillväxt på över 5 % från såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv
  • Lönsamhet: EBITA-marginalen skall överskrida 10 %
  • Kapitalstruktur: Nettogearingen* under 100 %
  • Utdelning: Fiskars siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året

* Nettogearing är förhållandet mellan räntebärande främmande kapital minus räntebärande fordringar minus kassa och bank dividerat med eget kapital sammanlagt

Presskonferens för analytiker och journalister i dag
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året ordnas den 8 februari 2017 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.
 

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 EET. Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentation endast via telefonkonferensen.

Internationellt inringningsnummer: +44(0)1452555566
Danmark: 32727625
Finland: 09 23195187
Frankrike: 0176742428
Tyskland: 06922224918
Norge: 21563013

Sverige: 08 50336434
USA: 16315107498

Bekräftelsekoden för konferensen: 59278687

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=11

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

FISKARS OYJ ABP   

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars  Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com