Fiskars, tredje kvartalet 2012: Stabilt resultat, tack vare Amerika

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport januari – september 2012  1.11.2012 kl. 08.30 EET

Tredje kvartalet 2012 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 2 % till 168,0 milj. euro (Q3 2011: 165,3)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 4 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 14,0 milj. euro (6,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 1 % till 13,2 milj. euro (13,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 euro (0,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 23,5 milj. euro (25,3)
 • Utsikterna för år 2012 är oförändrade: omsättningen för helåret och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur väntas ligga på samma nivåer som 2011

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

”Fiskars verksamhet fortsätter att utvecklas stabilt trots besvärliga marknadsvillkor i synnerhet i Europa. Våra verksamheter i Amerika visade sin styrka och den operativa effektiviteten i EMEA-segmentet fortsatte att förbättras. Därmed kunde vi leverera ett stabilt rörelseresultat medan kostnaderna avseende vårt femåriga plattforminvesteringsprogram i EMEA-segmentet var enligt förväntningarna högre än förra året. Programmet fortskrider som planerat.

Våra internationella varumärken utvecklas bra även under turbulenta ekonomiska förhållanden och fungerar som tillväxtmotor när vi går in i nya kategorier och på nya marknader. Under tredje kvartalet märktes detta i den lovande produktlanseringen av vår hobbyverksamhet och hur Outdoor har gått framåt med att bygga upp ett starkt internationellt distributionsnätverk för Gerbers tillväxt.

En ytterligare försvagning av hushållens och handelns optimism kan ha en negativ inverkan på julförsäljningen, som är viktig särskilt för hemprodukter. Det är värd att notera att inom Trädgård  har efterfrågan på snöredskap varit ovanligt hög de senaste två vintrarna.”

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro Q3 2012 Q3 2011 Förändr. Q1–Q3 2012 Q1–Q3 2011 Förändr. 2011
Omsättning 168,0 165,3 2 % 557,5 555,2 0 % 742,5
Rörelseresultat (EBIT)* 14,0 6,8 106 % 50,8 42,1 21 % 52,8
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 13,2 13,1 1 % 50,0 48,4 3 % 62,1
Andel av intresseföretagets resultat 9,8 7,5 29 % 28,1 29,3 -4 % 42,7
Förändring i värdet på skogsbeståndet 0,7 -0,1   1,0 -0,9   -1,0
Resultat före skatt** 22,8 14,8 54 % 163,4 138,3 18 % 161,8
Periodens resultat** 18,4 13,6 35 % 147,1 129,7 13 % 156,3
Resultat per aktie, euro*** 0,22 0,17 35 % 1,79 1,58 13 % 1,91
Eget kapital/aktie, euro       7,21 6,37 13 % 6,77
Kassaflöde från den löpande verksamheten**** 23,5 25,3 -7 % 56,4 65,5 -14 % 107,4
Soliditet, %       64 % 57 %   59 %
Nettogearing, %       17 % 36 %   27 %
Investeringar 8,8 4,6 90 % 21,2 14,9 42 % 24,7
Personal (FTE) i genomsnitt 3 371 3 463 -3 % 3 377 3 606 -6 % 3 545

* Inklusive engångsposter; Q3 2012 en intäkt på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva, Q4 2011 påföljdsavgift på 3,0 milj. euro, Q3 2011 förluster på 5,3 milj. euro på avyttringen av Silva samt 1,1 milj. euro för produktåterkallande
** Inklusive vinst av engångsnatur från försäljning av Wärtsiläaktier, på 87,0 milj. euro under Q2 2012 och 69,8 milj. euro under Q1 2011  
*** Inklusive 1,06 euro från försäljningen av Wärtsiläaktier Q2 2012 och 0,85 euro Q1 2011
**** Inklusive Wärtsilädividender på 26,8 milj. euro Q1 2012 (40,9)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

 

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för tredje kvartalet hålls kl. 10.00 den 1 november 2012. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054
   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och koncernen har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com