Försäljning av aktier emitterade i fondemissionen år 2004

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           30.9.2013 kl. 9.00

Fiskars Oyj Abp:s styrelse beslöt 9.2.2012 att aktierna som emitterats på basis av bolagets beslut 3.12.2004 om fondemission och som inte gjorts anspråk på senast 28.2.2013, förklaras förlorade och kommer att säljas i offentlig handel för deras räkning som har rätt till aktierna.

De 17 084 aktier som inte krävts i den ovan angivna fondemissionen såldes under perioden 26-27.9.2013. Rätten till ersättning från deponerade medel upphör efter fyra år. Aktieägare eller övriga rättsinnehavare måste begära ersättning från de deponerade medlen hos Nordea Bank Finland Abp senast 27.9.2017 mot uppvisande av aktiebrev och möjlig utredning om äganderätt.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Anu Ilvonen, informationsdirektör, tfn. +358 204 39 5446

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning var 748 milj. euro år 2012 och företaget hade cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com