Förslag av styrelsens nomineringskommitté till Fiskars ordinarie bolagsstämma 2023

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
20.1.2023 klo 17.00 EET

Förslag av styrelsens nomineringskommitté till Fiskars ordinarie bolagsstämma 2023

Fiskars Oyj Abp:s styrelses nomineringskommitté presenterar följande förslag till bolagsstämman som hålls den 15.3.2023. Förslagen inkluderas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som publiceras senare.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro.

Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande föreslås ett mötesarvode om 1 500 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa.

Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 250 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till revisionskommitténs ordförande föreslås ett mötesarvode om 2 500 euro per möte. 

För styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens föreslås ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får, men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

Val av styrelseledamöter
Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/om-oss/styrelsen/. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande.

FISKARS OYJ ABP

Mer information:
Päivi Timonen, chefsjurist, tel.
+358 40 776 8264

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv