Marknadsdomstolen ålägger Iittala Group att betala tre miljoner euro i påföljdsavgift

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           20.12.2011  kl. 14:00  EET

Marknadsdomstolen har i dag ålagt Iittala Group Oy Ab, ett dotterbolag till Fiskars, att betala totalt
3 milj. euro i påföljdsavgift för överträdelse av konkurrenslagstiftningen på grund av fastställning av återförsäljningspriser under åren 2005 till 2007. Påföljdsavgiften kommer att tas upp som en engångskostnad i resultatet för det fjärde kvartalet 2011. Ingen avsättning har bokförts för påföljdsavgiften.

Det belopp som har föreslagits av det finska Konkurrensverket är 4 milj. euro. Både Iittala Group och det finska Konkurrensverket har rätt att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Iittala Group kommer att granska beslutet noggrant och därefter besluta om ett eventuellt överklagande.

Den påstådda överträdelsen inträffade i praktiken innan Fiskars förvärvade Iittala Group den 31 augusti 2007. Konkurrensverkets undersökning inleddes 2006.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Ytterligare information:
Jutta Karlsson, chefsjurist, Fiskars Oyj Abp, tel. +358 204 39 5463

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och företaget har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com