Meddelande i enlighet med 9 kapitel 10 § i värdepappersmarknadslagen om förändring i fördelningen av aktier i Fiskars Oyj Abp

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
10.2.2016 klo 16:45 EET

Meddelande i enlighet med 9 kapitel 10 § i värdepappersmarknadslagen om förändring i fördelningen av aktier i Fiskars Oyj Abp 

Fiskars Oyj Abp har den 10 februari 2016 mottagit följande meddelande: 

Flaggningsanmälning i enlighet med 9 kapitel 5 § av värdepappersmarknadslagen 

1. Emittent

Fiskars Oyj Abp (företags- och organisationsnummer 0214036-5) 

2. Anmälningsskyldig aktieinnehavare

Virala Oy Ab (företags- och organisationsnummer 0147485-7) 

3. Grunden för anmälningen

Transaktionen förändrar fördelningen av aktier och rösträtter. Virala Oy Ab:s innehavs- och röstdelen har överstigit flaggningsgränsen på 15 procent. Flaggningsgränsen överstegs 10.2.2016. Virala Oy Ab äger totalt 12 300 000 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 15,02 procent av Fiskars Oyj Abp:s aktier och röster. 

Det sammanlagda antalet aktier i Fiskars Oyj Abp är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. Varje aktie medför en röst.

 

FISKARS OYJ ABP

 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

 

Ytterligare information:

Päivi Timonen, chefsjurist, tfn.+358 204 39 5050

 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.

Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.fiskarsgroup.com