Meddelande i enlighet med 9 kapitel 10 § i värdepappersmarknadslagen om förändring i fördelningen av aktier i Fiskars Oyj Abp

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
27.5.2016 kl 10.00 EET

Meddelande i enlighet med 9 kapitel 10 § i värdepappersmarknadslagen om förändring i fördelningen av aktier i Fiskars Oyj Abp

Fiskars Oyj Abp har den 26 maj 2016 mottagit följande meddelande: 

Flaggningsanmälning i enlighet med kapitel 9, Paragraf 6 och 7 i värdepappersmarknadslagen 

1. Emittent
Fiskars Oyj Abp (företags- och organisationsnummer 0214036-5) 

2. Anmälningsskyldig aktieinnehavare
Paul Ehrnrooth (personbeteckning 050865-0491) 

3. Grunden för anmälningen
Händelse som påverkar aktie- eller rösträttsfördelningen. Kontrollerande majoriteten i Turret Ab Oy har överförts till Paul Ehrnrooth. Paul Ehrnrooth, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth har undertecknat ett delägaravtal enligt vilket de övriga parterna som ingår i delägaravtalet förbinder sig att vid Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämmor rösta i enlighet med Turret Ab Oy. Parterna i delägaravtalet har även avtalat om ömsesidig förköpsrätt ifall någon av dem ämnar sälja Fiskars Oyj Abp:s aktier. Paul Ehrnrooths andel av rösterna har överstigit flaggningsgränsen på 15 procent. Efter att flaggningsgränsen överstegs äger Paul Ehrnrooth 11,39% av aktierna och 15,28% av rösterna i Fiskars Oyj Abp. Flaggningsgränsen överstegs 26.5.2016.
 

Turret Ab Oy äger totalt 9 330 961 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 11,39 procent av Fiskars Oyj Abp:s aktier och röster. Jacob Ehrnrooth äger sammanlagt 1,99 procent av aktierna och rösterna i Fiskars Oyj Abp. Sophia Ehrnrooth äger sammanlagt 1,90 procent av aktierna och rösterna i Fiskars Oyj Abp. 

Det sammanlagda antalet aktier i Fiskars Oyj Abp är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. Varje aktie medför en röst.
 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

 

Ytterligare information:
Päivi Timonen, chefsjurist, tfn.+358 204 39 5050
  

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8 700 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.fiskarsgroup.com