RÄTTELSE TILL REUTERSNOTIS OM FISKARS FÖRSTA KVARTAL

RÄTTELSE TILL REUTERSNOTIS OM FISKARS FÖRSTA KVARTAL              


I en nyhetsnotis som Reuters publicerade i dag konstateras felaktigt att Fiskars
verkställande direktör Kari Kauniskangas skulle ha kommenterat inverkan av   
marknaden i USA på Fiskars resultat för årets första kvartal. Kari Kauniskangas 
har inte kommenterat resultatet.                        

Fiskars utsikter är fortfarande de samma som publicerades 14.2.2008:      

”Utsikter 2008                                 

De allmänna marknadsutsikterna för år 2008 är osäkra. I synnerhet den      
amerikanska marknaden väntas vara svagare än under 2007. I Europa är det    
ekonomiska klimatet försiktigt.”                        
Leena Kahila-Bergh         Jutta Karlsson                
informationsdirektör        chefsjurist